❞ كتاب اسوه های راستین برای زنان مسلمان ❝  ⏤ أحمد الجدع

❞ كتاب اسوه های راستین برای زنان مسلمان ❝ ⏤ أحمد الجدع


بیان زندگینامه 39 نفر از زنان ارجمند صدر اسلام و مکارم اخلاقی آنان است. نویسنده با اشاره به تلاش‌های هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی ‌بند و باری در میان زنان مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسلام، هدف خود را از نگارش این اثر، آشنا کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان می‌دان وی در آغاز هر بخش، معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به دست می‌دهد و در ادامة آن، داستانی پندآموز،که در بردارنده نکات دینی و اخلاقی است، از زندگی هر یک از آنان نقل می‌کند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح می‌ده
أحمد الجدع - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ❝ ❞ اسوه های راستین برای زنان مسلمان ❝ ❞ أحمد ديدات حياته نشاطه ومناظراته ❝ ❞ نساء حول الرسول لأحمد الجدع ❝ الناشرين : ❞ دار البشير للثقافة والعلوم ❝ ❞ دار الضياء ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
اسوه های راستین برای زنان مسلمان


بیان زندگینامه 39 نفر از زنان ارجمند صدر اسلام و مکارم اخلاقی آنان است. نویسنده با اشاره به تلاش‌های هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی ‌بند و باری در میان زنان مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسلام، هدف خود را از نگارش این اثر، آشنا کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان می‌دان وی در آغاز هر بخش، معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به دست می‌دهد و در ادامة آن، داستانی پندآموز،که در بردارنده نکات دینی و اخلاقی است، از زندگی هر یک از آنان نقل می‌کند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح می‌ده .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمة مترجم ................................ ................................ ................................ .............4
مقدمة مؤلف................................ ................................ ................................ ............... 8
سفانهبدختر حاتم طايي ................................ ................................ ................10
صفيهلدختر حيي بن اخطب................................ ................................ ...........12
صفيهبدختر عبدالمطلب................................ ................................ .................14
4Tزينب كبريبدختر رسول 4T اكرم.. ................................ ................................ 17
21.......................... ................................ 4T«2» اكرم رسول كبريبدختر زينب4T
زينبلدختر جحشالاسديه................................ ................................ .............24
امحرامبدختر ملحان انصاري................................ ................................ ........27
ريطهبدخترعبداالله ثقفي................................ ................................ .................29
(ام حبيبه) رملةبدختر ابوسفيان «1.......................... ................................ «31
ام حبيبه رملةبدختر ابوسفيان «2............................. ................................ «34
سميهبدختر خباط ................................ ................................ ..........................37
خولهبدختر ثعلبهي انصاري «1 ................................ ................................ «40
خولهبدختر ثعلبهي انصاري «2 ................................ ................................ «42
ايمان، خنساي شاعربرا دگرگون ميكند ................................ ......................46

2 اسوههاي راستين براي زن مسلمان
حمنهبدختر جحش................................ ................................ ..........................49
خديجهبدختر خويله ................................ ................................ ........................51
حفصهلدختر عمر فاروق................................ ................................ ................53
بريرهل................................ ................................ ................................ ................56
تجيفهب................................ ................................ ................................ ...............60
جويريهبدختر حارث ................................ ................................ ......................63
اسمابدختر ابوبكر صديق «1...... ................................ ................................«66
اسمابدختر ابوبكر صديق «2...... ................................ ................................«68
ارويبدختر عبدالمطلب................................ ................................ ..................72
ام ايمنبدر فراق وحي ميگيرد................................ ................................ ......75
اسمالدختر عميس................................ ................................ ...........................79
اسمابدختر يزيد بن سكن................................ ................................ ...............82
امكلثومبدختر عقبه ................................ ................................ ........................84
ام معبد، عاتكهبدختر خالد ................................ ................................ .............86
عفرابدختر عبيدهي انصاري................................ ................................ .........88
ام سليمبدختر ملحان «1.............. ................................ ................................ «90
ام سليمبدختر ملحان «2.............. ................................ ................................ «93
فارعهلدختر ابوصلت ثقفيه ................................ ................................ ...........96

فهرست مطالب 3
4Tفاطمهي زهرابدختر رسول 4Tخدا.. ................................ ................................ 99
فاطمهبدختر خطاب................................ ................................ ...................... 102
ليليبدختر ابوحثمهي عدوي................................ ................................ ...... 105
(امعماره) نسيبهبدختر كعب «1 .............................. ................................ «108
(امعماره) نسيبهبدختر كعب «2 .............................. ................................ «110
(ام عماره) نسيبهبدختر كعب «3 ............................. ................................«114
118 .......... ................................ ................................ 4T«زادالركب «امسلمهبدختر4T
(امالمؤمنين) امسلمهب................................ ................................ ................... 121

 

 

 بیان زندگینامه 39 نفر از زنان ارجمند صدر اسلام و مکارم اخلاقی آنان است. نویسنده با اشاره به تلاش‌های هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی ‌بند و باری در میان زنان مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسلام، هدف خود را از نگارش این اثر، آشنا کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان می‌دان وی در آغاز هر بخش، معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به دست می‌دهد و در ادامة آن، داستانی پندآموز،که در بردارنده نکات دینی و اخلاقی است، از زندگی هر یک از آنان نقل می‌کند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح می‌دهحجم الكتاب عند التحميل : 777.3 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اسوه های راستین برای زنان مسلمان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اسوه های راستین برای زنان مسلمان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
أحمد الجدع - Ahmed Aljada

كتب أحمد الجدع ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ معجم الأدباء الإسلاميين المعاصرين ❝ ❞ اسوه های راستین برای زنان مسلمان ❝ ❞ أحمد ديدات حياته نشاطه ومناظراته ❝ ❞ نساء حول الرسول لأحمد الجدع ❝ الناشرين : ❞ دار البشير للثقافة والعلوم ❝ ❞ دار الضياء ❝ ❱. المزيد..

كتب أحمد الجدع