❞ كتاب درسی از ولایت ❝  ⏤ آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی

❞ كتاب درسی از ولایت ❝ ⏤ آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی

اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اند
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ مفاتیح الجنان و قرآن ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ بررسی علمی در احادیث مهدی ❝ ❞ دعا ❝ ❞ درسی از ولایت ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ الناشرين : ❞ دار العقيدة ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
درسی از ولایت

1968م - 1444هـ
اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عنوان صفحه
زندگي نامه مؤلف از زبان خودش......................................................... 7
[نسب مؤلف].............................................................................................................. 8
[تحصيلات ابتدايي] .................................................................................................... 8
[تحصيلات حوزوي]................................................................................................... 9
[برقعي از نگاه ديگران] ............................................................................................. 10
[جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم ]...................................................... 16
[اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود]........................................................................ 18
[شعري در باره اوضاع كنوني ايران]........................................................................... 20
[مطالعه كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن] ................................................ 21
[استادان] .................................................................................................................. 23
[من و دعبل خزاعي]................................................................................................. 28
[خطاب به جوانان].................................................................................................... 29

درسي از ولايت
آيات قرآن كه دلالت بر ولايت تشريعي دارد:........................................................... 46
آياتي كه نفي ولايت تكويني از رسول خدا نموده است: ............................................ 50
اخبار نفي ولايت تكويني از رسول و امام................................................................... 62
أدلّة عقليه و نقليه بر نفي ولايت تكويني مخلوق......................................................... 67
إشكال و جواب آن .................................................................................................. 67
اشكال و جواب آن................................................................................................... 69
ما مطالب تازه نياوردهايم........................................................................................... 74

ولايت تكويني مستقلّ و غير مستقلّ فرق ندارد........................................................... 75
توقيع امام منتظردر اين مطلب ................................................................................... 76
أدلّة غاليان و جواب آنان!.......................................................................................... 78
دليل بر اينكه خالق روح مرغ خدا بود........................................................................ 81
تعجب از بيخبران قرآن ........................................................................................... 86
قياس غلط و تشبيه بيجا به شيطان ............................................................................... 96
دليل دوم غاليان تشبيه و جواب آن ............................................................................ 97
دليل سوم غاليان قطب جهان و جواب آن ................................................................100
دليل چهارم غاليان قلب عالم و جواب آن ................................................................102
دليل پنجم غاليان خليفه و جواب آن........................................................................103
دليل ششم غاليان معجزات و جواب آن ...................................................................107
دليل هفتم غاليان واسطة فيض و جواب آن...............................................................110
دليل هشتم غاليان (شهداء علي خلقه) و جواب آن....................................................114
دليل نهم غاليان (حجت)و جواب آن.......................................................................115
دليل دهم غاليان (وعاء مشيت)و جواب آن ..............................................................116
دليل يازدهم غاليان (آيات و اخبار)و جواب آن .......................................................118
از شرك نميترسند ولي از تقصيردر ولايت ميترسند.............................................121
آيا ولايت مطلقة كلّيه براي بشر مدركي دارد؟.........................................................122
استدلال غاليان به اخبار مجعوله ...............................................................................126
موهومات و خرافات را به نام ولايت نياوريد ............................................................129
جاي تأسف و هم جاي تعجب است........................................................................132
آيات و روايات در كفر غاليان.................................................................................132
تقرّب رسول و امام كسبي و به اطاعت و عبادتست...................................................141
امام عليهالسلام مناصب خود را معين كرده...............................................................141
غربت عقائد حقّ در زمان ما ....................................................................................143
در تأسف بردين و كتاب مبين و شكايت برّب العالمين............................................146

در اينجا از نويسنده سؤالاتي شده كه جواب آن را ذيل سؤال نوشتهام.......................149
سؤال مؤمنین از این خادم الشّریعة المطهّرة ...............................................................149

حديث ثقلين....................................................................................150
بايد تعجب كرد......................................................................................................152
متن حديث ثقلين از دو كتاب .................................................................................155
ما متن حديث ثقلين را از دو كتاب نقل ميكنيم.......................................................155
دلالت آيات قرآن بر متابعت رسولصو امام از قرآن............................................156
چه دروغها به امام بستهاند........................................................................................157
هر چيزي براي صحت و بطلان و كم و زيادش ميزان دارد .......................................158
اميرالمؤمنينعقيدة موافق قرآن را صحيح ميداند ..............................................159
عقيدة شيخين ضد قرآن و سنّت است ......................................................................160
دوست امام، امام را تابع قرآن ميداند نه مخالف آن .................................................162
1 -از جهت اصول دين و كم و زياد كردن اين شيوخ..............................................162
2 -از جهت علم غيب. عالم غيب كيست؟...............................................................163
علّت حملات به كتاب درسي از ولايت...................................................................166
3 -مخالفت با قرآن از جهت علم بما كان و ما يكون................................................166
ما قرآن را تفسير كردهايم........................................................................................169
آيات متشابهات قابل فهم است................................................................................172
بحثي از علم امامو تضاد روايات آن با قرآن ....................................................174
بدروغپردازي دينسازي شده..................................................................................176
كسانيكه امام را عالم به مكان و مايكون ميدانند جواب دهند ...................................177
اشكالات و جواب آن.............................................................................................181
تناقض گوئي و مخالفت با قرآن ..............................................................................186
تشبيه خالق به خلق نوعي از شركست.......................................................................187
4 -از جهت كمك بخائنين امام را مخالف قرآن ميدانند .........................................190

 


 اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌ان بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اندسنة النشر : 1968م / 1388هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة درسی از ولایت

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل درسی از ولایت
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی - Grand Ayatollah Sayyid Abul Fadl Ibn Al Ridha, Barqi, head of Tehran

كتب آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ خرافات وفور در زیارات قبور ❝ ❞ دعا با دعـاهایی از قرآن کریم ❝ ❞ مفاتیح الجنان و قرآن ❝ ❞ نقد مراجعات ❝ ❞ بررسی علمی در احادیث مهدی ❝ ❞ دعا ❝ ❞ درسی از ولایت ❝ ❞ تابشی از قرآن ترجمه و تفسیر قرآن کریم ❝ ❞ عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول بت شکن ❝ الناشرين : ❞ دار العقيدة ❝ ❱. المزيد..

كتب آیت الله العظمی سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی تهرانی